Strona główna -> Pompy ciepła

Pompy ciepła

Konserwacja pompy ciepła BUBERUS

Czyszczenie i konserwacja pompy ciepła to pakiet czynności serwisowych, które maja na celu poprawę komfortu użytkowania urządzeń marki BUDERUS, przedłużenie ich żywotności, obniżenie kosztów eksploatacji, większe bezpieczeństwo eksploatacji. Konserwacja kończy się sporządzeniem protokołu przeglądu – konserwacji.

Czyszczenie i konserwacje należy przeprowadzać raz w roku! Podczas wykonywanej konserwacji należy skontrolować niezawodność działania całej instalacji. Odkryte wady należy natychmiast usunąć aby uniknąć nieoczekiwanych awarii. Zalecamy zawarcie umowy serwisowej i dokonywanie regularnych konserwacji.