Strona główna -> Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie

Pierwszego uruchomienia urządzenia przed rozpoczęciem jego eksploatacji dokonuje Autoryzowany Serwis Buderus na zlecenie Użytkownika w tym celu prosimy o kontakt z infolinią serwisową Buderus-Serwis: 600 33 33 53. Dopuszcza się rozruch urządzenia przez instalatora. Poprzez rozruch urządzenia rozumie się wstępne włączenie urządzenia do pracy. W takim przypadku, pierwsze uruchomienie musi być dokonane w ciągu 14 dni od daty rozruchu. Koszt usługi pierwszego uruchomienia (bez dojazdu) pokrywa gwarant.

Pierwsze uruchomienie obejmuje:

 • - sprawdzenie prawidłowości podłączenie urządzenia grzewczego do instalacji hydraulicznej,
  elektrycznej, gazowej oraz odprowadzenia spalin,
 • - regulację parametrów grzewczych,
 • - kontrolę poprawności działania,
 • - sprawdzenie zabezpieczeń,
 • - zapoznanie użytkownika z działaniem urządzenia.

Pierwsze uruchomienie ma na celu dokonanie optymalnych nastaw urządzenia w celu jego ekonomicznej i bezpiecznej pracy. Nie obejmuje ono:

 • - dojazdu serwisanta do usługi,
 • - kontroli wykonanych instalacji,
 • - usuwania wad instalacji, do których urządzenie jest podłączone,
 • - wszystkich prac montażowych (m.in. montażu i podłączenia automatyki).

Ww. usługi wykonywane są na koszt Klienta.

Prawidłowa obsługa i konserwacja

Aby zapewnić prawidłowe i niezawodne działanie urządzenia, zalecamy stosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Powietrze pobierane do spalania nie może zawierać substancji agresywnych. Za substancje działające silnie korodująco uważa się chlor i fluor zawarte w rozpuszczalnikach , klejach i środkach czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji, zaleca się coroczną konserwację urządzenia. Konserwację wykonuje Autoryzowany Serwis Buderus na koszt Użytkownika.

Opieka Serwisowa

Autoryzowany Serwis BUDERUS specjalnie dla swoich Klientów oferuje Zamówienie Stałej Opieki Serwisowej. Ta innowacyjna na naszym rynku usługa ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania i zadowolenia z eksploatacji kotłów marki BUDERUS. Umowę można zawrzeć na nowe jak i na eksploatowane urządzenie. Umowę Serwisową można zawrzeć z Autoryzowanym Serwisantem, np. podczas wykonywania corocznego przeglądu technicznego czy pierwszego uruchomienia kotła wiszącego, kotła stojącego, kotła kondensacyjnego, pompy ciepła.