Strona główna -> Konserwacje / przeglądy

Konserwacje/przeglądy

Zgodnie z Prawem Budowlanym raz w roku powinna być wykonywana okresowa kontrola instalacji gazowej (urządzenia gazowe wchodzą w skład instalacji gazowej). W trakcie dokonywania konserwacji przez Autoryzowany Serwis Buderus dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

  Czynności przy konserwacji/ przeglądzie urządzeń gazowych:

 • 1. sprawdzenie i oczyszczenie nagrzewnicy lub bloku cieplnego
 • 2. sprawdzenie i oczyszczenie wymiennika płytowego (w przypadku mocno zabrudzonego wymienić na nowy)
 • 3. sprawdzenie i oczyszczenie palnika głównego oraz palnika zapłonu
 • 4. sprawdzenie i oczyszczenie filtrów wody i gazy
 • 5. sprwadzenie i oczyszczenie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej (elektrody należy wymieniać na nowe co 2-3 lata eksploatacji urządzenia)
 • 6. sprawdzenie i oczyszczenie przerywacza ciągu (urządzenia z otwartą komorą spalania)
 • 7. sprawdzenie i przesmarowanie uszczelnienia pokrywy armatury wodnej (pogrzewacze przepływowe)
 • 8. sprawdzenie szczeolności instalacji gazowej urządzenia
 • 9. sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym (w przypadku gdy występują częste ubytki ciśnienia w naczyniu, świadczy to o zużyciu membrany i takie naczynie nalezy wymienić na nowe)
 • 10. sprawdzenie szczelności instalacji obiegu wody c.w.u i c.o
 • 11. sprawdzenie ciśnienia w instalacji c.o.
 • 12. sprawdzenie prawidłowości działania zapłonu elektronicznego
 • 13. sprwadzenie prawidłowości funkcjonowania systemu odprowadzania spalin
 • 14. sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego (urządzenia z otwartą komorą spalania)
 • 15. sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego (urządzenia z otwartą komorą spalania)
 • 16. sprawdzenie skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u., kontrola nastaw ciśnień na palniku lub nastaw CO2
 • 17. sprwadzenie działania pompy obiegowej (odpowietrzenie) sprawdzenie skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u., kontrola nastaw ciśnień na palniku lub nastaw CO2
 • 18. kontrola i regulacja automatyki
 • 19. gdy urządzenie pracuje z zasobnikiem CWU - kontrola anody magnezowej (w przypadku zużycia wymienić na nową)

Każdą konserwację/ przegląd należy zakończyć sporządzeniem protokołu serwisowego z wykonanych czynności.

Opieka Serwisowa

Autoryzowany Serwis BUDERUS specjalnie dla swoich Klientów oferuje Zamówienie Stałej Opieki Serwisowej. Ta innowacyjna na naszym rynku usługa ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania i zadowolenia z eksploatacji kotłów marki BUDERUS. Umowę można zawrzeć na nowe jak i na eksploatowane urządzenie. Umowę Serwisową można zawrzeć z Autoryzowanym Serwisantem, np. podczas wykonywania corocznego przeglądu technicznego czy pierwszego uruchomienia kotła wiszącego, kotła stojącego, kotła kondensacyjnego, pompy ciepła.